צרו קשרמייל: mldana@jerusalem.muni.il
טלפון: 02-6297982
כתובת: דרך בנבנישתי 1, ירושלים
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 26280 ירושלים, מיקוד 9126201