מתחם הרכבת  • להורדת ההזמנה להציע הצעות לעשיית שימוש והפעלה של מתחם תרבות ו/או אומנות ו/או ספורט ו/או פנאי בשטח המצוי במתחם הרכבת בירושלים לחץ כאן